Totto-chan bên cửa sổ – Kuroyanagi Tetsuko

Quyển sách này thì quá nổi tiếng rồi.

Sau khi đọc được tầm 5,6 chương, mình quyết định sẽ không kết thúc cuốn sách này chỉ trong một lần đọc như mọi cuốn sách. Bởi mình nghĩ, mỗi chương đã là một bài học cần ngẫm nghĩ.

  • Thể dục nhịp điệu

Lần đầu tiên thể dục nhịp điệu đến với mình như một cách để học, để kích thích tất cả mọi giác quan chứ không phải học thuộc những động tác một cách vô nghĩa rồi lên trả bài đem một con điểm (cũng vô nghĩa chẳng kém) về.

Thể dục nhịp điệu mà ngôi trường Tomoe ấy dạy, ngôi trường muốn học sinh phát triển trọn vẹn cả về tinh thần lẫn thể chất, là một môn học của mọi giác quan. Hãy cảm nhận từng nhịp điệu bằng tai, rồi thả cơ thể mình theo từng nhịp điệu. Rồi nhận biết nhịp rồi ư, hãy kiểm soát mọi động tác của mình, luyện tập sức mạnh của ý chí bằng cách không được chuyển nhịp vội theo âm nhạc.

Chỉ một bài thể dục nhịp điệu, mà cũng có thể học được bao nhiêu là điều!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s